Faglig råd for naturbruk

Faglig råd for naturbruk

Faglig råd for naturbruk jobber for å utvikle kvaliteten i naturbruk på videregående nivå. Vi identifiserer behovet for kvalifiserte fagarbeidere, og foreslår velbegrunnede løsninger på utfordringer i utdanningsprogrammet.

Faglig råd for naturbruk består av til sammen 14 medlemmer fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, skoleeier, lærerorganisasjoner og elevorganisasjonen. Det sittende Faglig råd for naturbruk ble konstituert i oktober 2018.

Rådet har besluttet å prioritere arbeid med følgende saker:

  • Forsøk med 2+2-modell i gartnernæring og landbruk. Faglig råd for naturbruk har nedsatt en referansegruppe som følger forsket tett
  • Utrede behov for endringer i akvakulturfaget
  • Kompetansebehov og problemstillinger som går på tvers av utdanningsprogram
  • Læreplanendringer i fiske og fangst
  • Rekruttering

Leder i Faglig råd for naturbruk
Arvid Eikeland

Foto: Moment Studio

Organisasjoner:

Previous Post Next Post