Faglig råd for service og samferdsel
Faglig råd for salg, service og reiseliv

Faglig råd for salg, service og reiseliv

Faglig råd for salg, service og reiseliv er et nyoppnevnt faglig råd for utdanningsprogrammet med arbeidstittelen salg, service og reiseliv. Det nye utdanningsprogrammet vil innføres fra skoleåret 2020/21.

Vi er 16 medlemmer i rådet som jobber for å sikre at våre lærefag er av høy kvalitet og er relevante for eleven, lærlingen og arbeidslivet.

­Det nye utdanningsprogrammet vil lede frem til fire ulike fagbrev:

    • Salgsfaget,
    • Førstelinje-tjenester (arbeidstittel)
      • Sikkerhetsfaget
    • Reiselivsfaget

Som medlemmer i faglig råd representerer vi arbeidsgiversiden, arbeidstakersiden, samt skoleeiere, lærerorganisasjoner og elever innenfor disse fagområdene.

Arbeidet med nye læreplaner på yrkesfag er i gang, og i tiden fremover vil oppfølgingen av dette ha høy prioritet i rådsarbeidet. Utdanningsdirektoratet har oppnevnt egne læreplangrupper, men rådet er i dialog med læreplangruppene underveis og vil også gi innspill i de åpne innspillsrundene.

Salg, service og reiseliv er en foreløpig arbeidstittel på det nye utdanningsprogrammet. Rådet er opptatt av at det endelige navnet skal ivareta fagene i utdanningsprogrammet og kunne bidra til god rekruttering.

Leder i Faglig råd for salg, service og reiseliv
Anne Røvik Hegdahl

Bilde av Anne Røvik Hegdahl, nestleder FRSS

Foto: Moment Studio 

Organisasjoner:
Spekter

NHO Service og Handel

KS

YS-Parat

Virke

HK i Norge

Fellesforbundet

Fagforbundet

Norsk Arbeidsmandsforbundet

Utdanningsforbundet

Skolenes landsforbund

Elevorganisasjonen

NHO Reiseliv

* KS (arbeidsgiver) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) bytter medlem og vara halvveis i oppnevningsperioden.»

Previous Post Next Post