Frisør, blomster, Interiør og eksponeringsdesign

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Faglig råd for frisør, blomster – og interiørdesign består av 12 medlemmer i oppnevningsperioden 2018-2021.

Utdanningsprogrammet for frisør, blomster- og interiørdesign innføres fra skoleåret 2020-21. De tre lærefagene, inkludert to yrkeskompetanser i utdanningsprogrammet, ligger i dag i utdanningsprogrammet for design og håndverk.

Design og håndverk er et av utdanningsprogrammene som var prioritert i gjennomgangen av tilbudsstrukturen, da utdanningsprogrammet har flere og sammensatte utfordringer. En av utfordringene er stor nedgang i søkertall og nedgangen i antall nye lærekontrakter.

Søkningen gikk jevnt nedover i perioden 2007 til 2015. Statistikken viser videre at design og håndverk er det utdanningsprogrammet med den laveste andelen elever som følger ordinær progresjon fra Vg1 til Vg2. Dette, sammen med et relativt høyt antall elever som velger påbygging til studiekompetanse, fører til at rekrutteringen til lærefagene og arbeidsmarkedet ikke er tilstrekkelig. Vg1 design og håndverk leder til 49 lærefag og 3 yrkeskompetansefag. Den store bredden mellom fagene oppleves som utfordrende både for skole og arbeidsliv, og det har vært et mål å legge til rette for tidligere spesialisering på Vg1.

Som et resultat av en større gjennomgang av tilbudsstrukturen ble det besluttet å dele utdanningsprogrammet for design og håndverk i to nye utdanningsprogram som har arbeidstitlene Frisør, blomster- og interiørdesign og Design og tradisjonshåndverk. De nye utdanningsprogrammene vil være søkbare fra skoleåret 2020-21.

Mediefagene som var lagt til design og håndverk som en midlertidig ordning i forkant av gjennomgangen av tilbudstrukturen, blir ivaretatt i nytt utdanningsprogram for IKT- og medieproduksjon (arbeidstittel) fra samme år.

Hva rådet jobber med

Rådet ønsker å være en viktig bidragsyter og samarbeidspartner for å kunne sikre at utdanningen er relevant for eleven, lærlingen og arbeidslivet, med høy kvalitet og god rekruttering.

En viktig oppgave for rådet i inneværende periode vil være å gi råd til Utdanningsdirektoratet i arbeidet med å utvikle det nye utdanningsprogrammet og følge tett arbeidet med å utvikle nye læreplaner i fagene.

Medlem

Organisasjon

Varamedlem

Organisasjon

Jan Kristian Pettersen NHO Service og Handel/ Norges frisør og velværebedrifter Gro Rosland  Pettersen NHO Service og Handel/ Norges frisør og velværebedrifter
Mirja Rahm Virke Julia Bottolfsen Virke
Anita Hope NHO Service og Handel NHO handel
Janne Ottersen Fraas Fagforbundet Jarle Kristoffersen Fagforbundet
Birgit Kildal Lorentzen HK i Norge Børje Furunes HK i Norge
Eva Sharp Fagforbundet Therese Roald Fagforbundet
Åshild Lundetræ Fidje Utdanningsforbundet Inger Marie Osmundsvåg Utdanningsforbundet
Trond Halvorsen Utdanningsforbundet Oddny Markussen Utdanningsforbundet
Brith Antonsen Skolenes Landsforbund Erik Køpke Skolenes Landsforbund
Gry Sørlie KS (skoleeier) Jim Lindquist KS (skoleeier)
Bjørn Lien KS (skoleeier)
Birk Blekken  Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen
Previous Post Next Post