Browsing Category

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

En elev foran en datamaskin
Informasjonsteknologi og medieproduksjon, Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

FRIM skal identifisere trender og utviklingstrekk og sørge for at IKT og mediefagene er utformet slik at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse. FRIM består av til sammen 15 medlemmer fra lærerorganisasjoner, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner innenfor IT- og mediebransjen. Vi gir råd i saker som angår fagene våre når Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet ber om det. Vi fremmer også egne forslag når vi ser behov for å endre noe i utdanningsprogrammet. Rådet ble konstituert i november 2018.

FRIM vil følge arbeidet med å utvikle nye læreplaner for IKT og medieproduksjon tett. Rådet prioriterer også oppfølging av områder som vi vurderer at er viktige for en vellykket implementering av utdanningsprogrammet i 2020:

  • Satsing på lærer- og instruktørkompetanse – yrkesfaglærere/instruktører trenger tilgang på relevant etter- og videreutdanning slik at de er kvalifiserte til å undervise i det nye utdanningsprogrammet.
  • Utstyr til skolene – IT- og mediefagene krever at skolene har oppdatert utstyr.
  • Læreplasser – Rådet vil arbeide med å gjøre det nye utdanningsprogrammet kjent for IT og mediebedrifter.

Ønsker du å endre noe i utdanningsprogrammet?

Endringsforslag som rådet fremmer overfor Utdanningsdirektoratet eller Kunnskapsdepartementet, stammer som regel fra en eller flere av organisasjonene som er representert i rådet. Hvis du ønsker å foreslå endringer i utdanningsprogrammet og er tilknyttet en av disse organisasjonene, bør du ta opp forslaget ditt opp med egen organisasjon før saken behandles i rådet. Hvis du ikke er tilknyttet noen av organisasjonene, kan du ta kontakt med rådets fagansvarlig.

Organisasjoner: