Medlemsoversikt

Medlemmer og vara i Faglig råd for Bygg- og anleggsteknikk

Medlem

Organisasjon

Varamedlem

Organisasjon

Jørgen Leegaard Byggenæringens landsforening Caroline Khourty Nilsen Byggenæringens landsforening
Thomas Norland Byggenæringens landsforening Kari Silsnad Wilsgård Byggenæringens landsforening
Terje Eikevold Maskinentreprenørenes forbund Frode Mosenget Andersen Maskinentreprenørenes forbund
Anne Jensen NHO Service og Handel Kristin V Øvrum KS (arbeidsgiver)
Hege Skulstad Espe Fellesforbundet Knut Birger Andersen Fellesforbundet
Marie Slåen Granøien Fellesforbundet Harald Braathen Fellesforbundet
Brede Edvardsen Norsk Arbeidsmandsforbund Steinar Rindholen Norsk Arbeidsmandsforbund
Rune Berg YS Cecilie Haga Fagforbundet
Inge Rasmussen Utdanningsforbundet Øyvind Tekshov Utdanningsforbundet
Marit Rødsjø Skolenes Landsforbund Matz Andre Antonsen Skolenes Landsforbund
Petter Høglund Utdanningsforbundet Ingeborg Bøe Utdanningsforbundet
Ola Ivar Eikebø KS (skoleeier) Jessie Strand Fagervoll KS (skoleeier)
Turid Borud KS (skoleeier) Arne Aulstad KS (skoleeier)
Jo Sigurd Barlien Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen