Medlemsoversikt

Medlemmer og vara i Faglig råd for elektrofag

Medlem Organisasjon Varamedlem Organisasjon
Svein Harald Larsen  NHO-NELFO Åge Kristian Eksaa Lauritzen NHO-NELFO
Kjetil Tvedt NHO Norsk industri Tone Kjersti Belsby NHO Norsk industri
Brynhild Totland NHO Energi Norge Thor Egil Johansen NHO Energi Norge
Camilla Rise NHO Luftfart Thor Endre Lexow BNL
Alf Inge Fillingsnes Spekter Asle Strand KS (arbeidsgiver)
Kine Asper Fellesforbundet Stig Lundsbakken Fellesforbundet
Trond Våga Industri og energi Kristian Ilner Fellesforbundet
Are Solli LO El & IT forbundet Liv Beate Eidem LO El & IT forbundet
Monica Derbakk LO El & IT forbundet Knut Moen Hamletsen LO El & IT forbundet
Fred Løvlie LO El & IT forbundet Torill Landøy LO El & IT forbundet
Ole Edvard Antonsen Utdanningsforbundet Harald Johansen Utdanningsforbundet
Inger Vagle Utdanningsforbundet Lene Repvik Storrø Utdanningsforbundet
Øystein Fagerli Skolenes landsforbund Anne Kristine Søndervik Skolenes landsforbund
Hans Jacob Edvardsen KS (skoleeier) Gunvor Eldegard KS (skoleeier)
Aina Berntsen KS (skoleeier) Henrik Thoreby KS (skoleeier)
Kristin Schultz Elevorganisasjonen