Medlemsoversikt

Medlemmer og vara i Faglig råd for elektrofag

Medlem Organisasjon Varamedlem Organisasjon
Svein Harald Larsen /Nest leder NHO-NELFO Åge Kristian Eksaa Lauritzen NHO-NELFO
Kjetil Tvedt NHO Norsk industri Tone Kjersti Belsby NHO Norsk industri
Brynhild Totland NHO Energi Norge Tor Egil Johansen NHO Energi Norge
Camilla Rise NHO Luftfart Stig Rath NHO
Alf Inge Fillingsnes Spekter Asle Strand Spekter
Are Solli
/Leder
LO El & IT forbundet Beate Eidem LO El & IT forbundet
Monika Derbakk LO El & IT forbundet Knut Ø. Hamletsen LO El & IT forbundet
Fred Løvli LO El & IT forbundet Torill Landøy LO El & IT forbundet
Kine Asper LO Fellesforbundet Stig Lundsbakken LO Fellesforbundet
Trond Våga LO Industri og Energi kristian Ilner LO Fellesforbundet
Ole Edvard Antonsen Utdanningsforbundet Harald Johansen Utdanningsforbundet
Inger Vagle Utdanningsforbundet Gro Vale Utdanningsforbundet
Øystein Fagerli Skolenes landsforbund Lothar Shüren Skolenes landsforbund
Hans Jacob Edvardsen KS Henrik Thoreby KS
Kristin St. Hillare KS Gunvor Eldegard KS
Kristin schultz Elevorganisasjonen