Medlemsoversikt

Medlem
Organisasjon
Varamedlem
Organisasjon
Jan Kristian Pettersen NHO Service og Handel/ Norges frisør og velværebedrifter Gro Rosland  Pettersen NHO Service og Handel/ Norges frisør og velværebedrifter
Mirja Rahm Virke Julia Bottolfsen Virke
Anita Hope NHO Service og Handel NHO handel
Janne Ottersen Fraas Fagforbundet Jarle Kristoffersen Fagforbundet
Birgit Kildal Lorentzen HK i Norge Børje Furunes HK i Norge
Eva Sharp Fagforbundet Therese Roald Fagforbundet
Åshild Lundetræ Fidje Utdanningsforbundet Inger Marie Osmundsvåg Utdanningsforbundet
Trond Halvorsen Utdanningsforbundet Oddny Markussen Utdanningsforbundet
Brith Antonsen Skolenes Landsforbund Erik Køpke Skolenes Landsforbund
Gry Sørlie KS (skoleeier) Jim Lindquist KS (skoleeier)
Bjørn Lien KS (skoleeier) Sonja Henriksen KS (skoleeier)
Birk Blekken
Elevorganisasjonen