Medlemsoversikt

Medlemmer og vara i Faglig råd for Design- og tradisjonshåndverk

Medlem Organisasjon Varamedlem Organisasjon
Lise Fjeld Spekter Tom Andreassen Spekter
Solveig Grinder NHO Service og Handel Charlotte Engstad NHO Service og Handel
Maja Leonardsen Musum Virke Ragnvald Nore Virke
Nils Marius Johansen Spekter Endre Lund Spekter
Roald Njåstad Fellesforbundet Kjetil Larsen Fellesforbundet
Elise Henden Fagforbundet Torhild Jensen Fagforbundet
Einar Hanisch YS Benedicte Marie Bjerke YS
Marianne Monsrud Utdanningsforbundet Terje Leberg Utdanningsforbundet
Svein Røed Utdanningsforbundet Birgit Båfjord Utdanningsforbundet
Jan Vestjord Skolenes Landsforbund Ann Kristin Refsnes Skolenes Landsforbund
Jørn Olav Bekkelund KS (skoleeier) Marit Kristiansen KS (skoleeier)
Sylvi Berg KS (skoleeier) Mangler KS (skoleeier)
Mattias Harr Sami Duodji Svenn-Egil Knutsen Duolljá Sami Duodji
Inger Smedsrud Norsk Håndverksinstitutt Tore R. Tøndevold Norsk Håndverksinstitutt
Hildegunn Bjørgen Kulturrådet Birgitte Solbu Kulturrådet
Ida Pollestad Elevorganisasjonen