Medlemsoversikt

Medlemmer og vara i Faglig råd for Design- og tradisjonshåndverk

Medlem                 Organisasjon                 Varamedlem          Organisasjon
Solveig Torgersen Grinder NHO Service og Handel Charlotte Engstad NHO Service og Handel
Lise Fjeld Spekter Tom Andreassen Spekter
Maja Leonardsen Musum Virke June Rasch-Olsen Virke
Spekter Endre Lund Spekter
Roald Njåstad Fellesforbundet Kjetil Larsen Felelsforbundet
Elise Henden Fagforbundet Torhild Jensen Fagforbundet
Einar Hanisch (nestleder) YS Benedicte Marie Bjerke YS
Marianne Monsrud (leder) Utdanningsforbundet Terje Lerberg Utdanningsforbundet
Birgit Båfjord Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet
Bjørn Arne Nordahl Skolenes landsforbund Ann Kristin Refsnes Skolenes landsforbund
Jørn Olav Bekkelund KS (skoleeier) Marit Kristiansen KS (skoleeier)
Sylvi Berg KS (skoleeier) Michael Erstad KS (skoleeier)
Martine Eline Bjørnsdatter Mo Sami Duodji Svenn-Egil Knutsen  Samii Duodji
Inger Smedsrud Norsk Håndverksinstitutt Kjetil Storeheier Norheim  Norsk Håndverksinstitutt
Hildegunn Bjørgen Kulturrådet  Birgitte Solbu Kulturrådet
Sanne Torsvik Elevorganisasjonen