Medlemsoversikt

Medlemmer og vara i Faglig råd for helse- og oppvekstfag

Medlem Organisasjon Varamedlem Organisasjon
Olav Østebø Spekter Nina Lystad Spekter
Olaug Vibe Virke Eva Aronsen Virke
Eli Sogn Iversen KS Frode Rønsberg KS
Rune Midtlyng KS Mari Fagerheim NHO
Einar Hanisch YS, Delta Bjørn Harald Iversen YS, Delta
Helge Sporsheim (LO Stat) YS (Parat)/LO (Fagforbundet)* Bodil Røkke (Parat, YS) YS (Parat)/LO (Fagforbundet)*
Tonje Thorbjørnsen Fagforbundet Kurt Rønning LO Stat
Ingri Bjørnevik Fagforbundet Morten Lindhard Fagforbundet
Anne Yun Rygh Utdanningsforbundet Halvard Wold Utdanningsforbundet
Andrew Cornell Utdanningsforbundet Kristin Vik Utdanningsforbundet
Anne Lise Solbakk Skolenes Landsforbund Solveig Lillian Hamre Skolenes Landsforbund
Catrine Utne Pettersen KS Ståle Østrem KS
Kasper Tøstiengen KS Ingrid Bråstad Nilssen KS
Edvard Botterli Udnæs Elevorganisasjonen