Medlemsoversikt

Medlemmer og vara i Faglig råd for Naturbruk

Medlem

Organisasjon

Varamedlem

Organisasjon

Inger Johanne Sveen Spekter Anja F. Lillehaug Spekter
Jørn Lieng Skogbrukets Landsforening Bjørn Lauritzen Maskinentreprenørenes Forbund
Stine Akselsen Sjømat Norge (NHO) Marit Bærøe Sjømat Norge (NHO)
Espen Lynghaug (1.nestleder) NHO mat og drikke Petter Nilsen NHO mat og drikke
Arvid Eikeland (leder) Fellesforbundet Terje Johansen Fellesforbundet
Astrid Mikalsen Norsk sjømannsforbund Erlend Hanssen Norsk sjømannsforbund
Audun Stautland Norges Fiskarlag Jan Petter Børresen Norges Fiskarlag
Terje Bolstad Utdanningsforbundet Trine Merethe Paulsen Utdanningsforbundet
Henning Bratthammer Utdanningsforbundet Jon Olav Martinsen Utdanningsforbundet
Bjørn Jensen Skolenes landsforbund Bjørg Fritsvold Skolenes Landsforbund
Inger Anita Smuk Norske reindriftsamers landsforbund Berit Anne Oskal Kemi Norske reindriftsamers landsforbund
Bodil Onsaker Berg (2.nestleder) KS (skoleeier) Sigrun Bergseth KS (skoleeier)
Arne Jostein Vestnor KS (skoleeier) André Bakeng KS (skoleeier)
Ronja Haugstad Larsen Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen