Arkiv

På denne siden finner du innkallinger og referater for faglig råd for service og samferdsel.

Dette rådet ble nedlagt 01. oktober 2018, som følge av ny tilbudsstruktur som gjelder fra skoleåret 2020/21. Lærefagene i utdanningsprogrammet service og samferdsel ivaretas i dag i følgende faglige råd:

  • Faglig råd for IKT- og medieproduksjon (IKT-servicefaget)
  • Faglig råd for salg, service og reiseliv (sikkerhetsfaget, kontor- og administrasjonsfaget, reiselivsfaget, resepsjonsfaget og salgsfaget)
  • Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (yrkessjåførfaget og logistikkfaget)

2017

Innkallinger Referat
innkalling til møte 16.02 referat fra møte 16.02
innkalling til møte 06.04 referat fra møte 06.04
innkalling til møte 14.06 referat fra møte 14.06
innkalling til møte 18.09 referat fra møte 18.09
innkalling til møte 02.11 referat fra møte 02.11
innkalling til møte 07.12 referat fra møte 07.12

2016

Innkallinger Referat
 innkalling til møte 11.02  referat fra møte 11.02
 innkalling til møte 07.04  referat fra møte 07.04
 innkalling fra møte 09.06  referat fra møte 09.06
 innkalling til møte 03.11  referat fra møte 03.11

2015

Innkallinger Referat
 innkalling til møte 05.02  referat fra møte 05.02
 innkalling til møte 09.04  referat fra møte 09.04
 innkalling til møte 11.06  referat fra møte 11.06
 innkalling til møte 01.10  referat fra møte 01.10
 innkalling fra møte 29.10  referat fra møte 29.10
 innkalling til møte 02.12  referat fra møte 0212

2014

Innkallinger Referat
 innkalling til møte 13.02  referat fra møte 13.02
 innkalling til møte 20.03  referat fra møte 20.03
 innkalling til møte 05.06  referat fra møte 05.06
 innkalling til møte 23.10  referat fra møte 23.10
 innkalling til møte 27.11  referat fra møte 27.11

2013

Innkallinger Referat
 innkalling til møte 21.02  referat fra møte 21.02
 innkalling til møte 19.04
 innkalling til møte 13.06  referat fra møte 13.06
 innkalling til møte 12.09  referat fra møte 12.09
 innkalling til møte 28.11  referat fra møte 28.11

2012

Innkallinger Referat
 innkalling til møte 19.01  referat fra møte 19.01
 innkalling til møte 15.03  referat fra møte 15.03
 innkalling til møte 20.06  referat fra møte 20.06
 innkalling til møte 06.09  referat fra møte 06.09
 innkalling til møte 26.10  referat fra møte 26.10
 Innkalling til møte 12.12  referat fra møte 12.12