Medlemsoversikt

Medlemmer og vara i Faglig råd for teknikk og industriell produksjon

Medlem Organisasjon Varamedlem Organisasjon
Tone Belsby Norsk industri Kjetil Tvedt Norsk industri
Hans Petter Bøe Rebo Norsk industri Tove Lange NHO Mat og Drikke
Leif Aasum Spekter Jone Klingsheim Norges Lastebileier-Forbund
Vidar Strande Norsk bilbransjeforbund Heidi Christine Lund Norges bilbransjeforbund
Målfrid Rønnevik Norsk olje og gass Jan Hodneland Norsk olje og gass
Evelyn Blohm-Dahl NHO Sjøfart Elin Gudmundsen KS (arbeidsgiver)
Liv Christiansen Fellesforbundet Kai Johansen Fellesforbundet
Cathrine Ulvøy Fellesforbundet Trygve Skogseide Fellesforbundet
Peter Hansen Norsk Transportarbeiderforbund Sissel Karlsen Norsk Transportarbeiderforbund
Charlotte Dyrkorn Industri og Energi Nina Helland Industri og Energi
Håvard Galtestad YS- Yrkestrafikkforbundet Gunnar Amland Norsk Sjømannsforbund
Bendik Flomstad Fagforbundet Cecilie Haga Fagforbundet
Ingrid Auglænd Utdanningsforbundet Liv Sommerfelt Utdanningsforbundet
Sigmund Ørland Utdanningsforbundet Erik Lysenstøen Utdanningsforbundet
Ellen Møller Skolenes Landsforbund Roar Danielsberg Skolenes Landsforbund
Leif Olsen KS (skoleeier) Kristina Rabe KS (skoleeier)
Sissel Brusegård KS (skoleeier) Tor-Einar Skinlo KS (skoleeier)
Harald Onseid Elevorganisasjonen   Elevorganisasjonen