Saker og oppgaver til behandling

Oppdrag til faglige råd – AU

Rådene behandler forslag til endringer i privatistordningen.