Internasjonalt arbeid

Revidert handlingsplan for internasjonalt arbeid 11.06.2020

Strategi- og handlingsplan for internasjonalt arbeid 2017 – 2021.

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (DIKU).

DIKUs statistikkdatabase over utdanningsmobilitet.

ACVT

Resultat av ACVT-/DGVT-konsultasjon: styrket Europeisk politisk samarbeid innen VE

2020

Innkalling Referat
Agenda ACVT-møte 9. – 10. juni Referat fra ACVT-møtet 9.-10 juni 2020

2019

Innkalling Referat
Agenda ACVT-møte 4.-5. juni 2019 Referat fra ACVT-møtet 4,-5. juni 2019
Agenda ACVT-møte 4.-5. juni 2019 Referat fra ACVT-møtet 4,-5. juni 2019
Agenda ACVT-møte 10.-11. desember 2019 Referat fra ACVT- møtet 10-11 desember.

03.12.2018 ACVT Opinion_future of VET_final

2018

Innkalling Referat
Agenda ACVT-møte 4.-5. juni 2018 Kommisjonens oppsummering ACVT-møte 4.-5. juni 2018

Referat ACVT 4.-5. juni 2018

Agenda ACVT-møte 3.-4, desember 2018 Kommunisjones oppdatering fra  ACVT-møte 3. – 4.12.18
Referat fra ACVT-møtet 3.-4 desember 2018

EAfA

(European Alliance for Apprenticeships)

EAfA Roadmap 2018

SRYs pledge EAfA: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1149&langId=en&idPledge=88

2018

Innkalling Referat
Rapport EAFAs 5. årsjubileum 6.10.18
 Stakeholdermøte i EAFA 22.02.2018  Referat fra EAFA-møte 22.02.18
Referat fra EAFA-møte 21.-22.06 2018
Agenda EAFA Albania 24.-25.09 2018

2017

Innkalling Referat
 Agenda ACVT-møte 20.-21.04.2017 Referat ACVT-møte 20.-21.4 2017
 Agenda ACVT-møte 06.-07.12.2017 Referat ACVT-møtet 06.-07.12.17