Medlemsoversikt

Medlem Organisasjon Varamedlem Organisasjon
Trude Tinnlund / Leder LO Benedikte Sterner LO
May-Britt Sundal LO Are Solli LO
Per Skau
LO Kristian Ilner LO
Rune Foshaug / Nestleder NHO Ingeborg Marie Østby Laukvik NHO
Aina Helen Bredesen NHO Kjersti Grindal NHO
Anne-Cathrine Hjertaas KS Jorunn Leegaard KS
Erik Brekken KS Siri Halsan KS
Turid Semb KMD Oddbjørn Tønder KMD
Bente Søgaard YS Einar Hanish YS
Kari Hoff Okstad Spekter Trond Bergene Spekter
Terje Skyvulstad Utdanningsforbundet Astrid Moen Sund Utdanningsforbundet
Ola W. Nyhus Elevorganisasjonen Erik Holden  Elevorganisasjonen
Tone Horne Sollien KD Borghild Linhjem-Godahl KD
Anne Tingelstad Wøien Virke Pål Thygesen Virke
Marianne Røgeberg/Obs. NFD Elin Marlen Hollfjord NFD
Anne Hunderi/Obs. DIKU Ole-Johan Berge DIKU
Kristin Evensen/Obs. KD    

e